Dotazy - Praktický lékař pro dospělé MUDr. Helena Havránková Třebíč - obvodní

Obvodní lékař Třebíč

Pracovní doba

Po.:0730 - 1300
Út.:1400 - 1800
St.:0700 - 0900
Čt.:0730 - 1300
Pá.:1400 - 1800

Tel.: 568 840 057

Kde nás najdete:

kde nás najdete

Nejčastější dotazy našich klientů

Platí se u Vás za ošetření?

Standardní zdravotní péče je v plné míře hrazena zdravotní pojišťovnou pacienta. Nelze samozřejmě obejít zákonný 30-korunový poplatek.

Jak se mohu stát klientem ambulance?

Dostavíte se s průkazkou zdravotní pojišťovny ...

Přestože jsem u Vás registrována, nutí mě zaměstnavatel, abych šla na vstupní prohlídku k jím určenému lékaři (tzv. závodní preventivní péče). Má k tomu vůbec právo? Já tam chodit nechci.

Každý zaměstnavatel musí podle zákona uzavřít smlouvu s lékařem, který bude jeho firmě poskytovat služby závodní preventivní péče. Její součástí jsou vstupní prohlídky, výstupní prohlídky a periodické prohlídky. Ty je zaměstnanec povinen absolvovat ve frekvenci dle příslušných předpisů a neuposlechnutí může být považováno za vážné porušení pracovní kázně a vést až k rozvázání pracovního poměru. Na druhé straně závodní preventivní péče nijak nenarušuje svobodnou volbu praktického lékaře, na kterou má každý občan nárok. Zaměstnanec zůstává nadále klientem svého praktického lékaře, pouze ve výše uvedených případech dochází k zaměstnavatelem určenému lékaři (pracovně zdravotní problematika).

Mám doplňující dotaz k předchozí otázce (závodní preventivní péče). Jak se lékař, který mě nezná, může prohlížet? Vždyť neví, jakými nemocemi trpím?

Každý, kdo jde na vstupní, výstupní nebo periodickou prohlídku, musí přinést od svého praktického lékaře tzv. výpis ze zdravotní dokumentace. Jsou v něm uvedeny všechny choroby, které pacient buď prodělal v minulosti (tzv. anamnéza), nebo jimi právě trpí a případná zdravotní omezení. Je tam též uveden termín posledního očkování proti tetanu a případná další očkování. Protože je pro mnoho pacientů velký problém tento výpis sehnat (nemají praktického lékaře, nebo jej mají příliš daleko apod.), uznávají někteří lékaři závodní preventivní péče též dotazník, který klient pečlivě vyplní, uvede v něm všechny choroby a vlastnoručně jej podepíše.

Dovolte mi dotaz k preventivním prohlídkám. Jak je zaručeno, že se zaměstnavatel nedozví mé nemoci, o kterých nechci, aby se na mém pracovišti vědělo?

Vaši obavu celkem chápu. Ale mohu Vás ubezpečit, že i na vstupní prohlídky (ale samozřejmě celou závodní preventivní péči) se vztahuje tzv. lékařské tajemství. To znamená, že lékař nesmí nikomu (kromě předpisy vymezenému úzkému okruhu lidí) sdělit informace, které se dozvěděl při výkonu svého povolání. Jediný výstup z preventivní prohlídky u závodního lékaře, který může zaměstnavatel obdržet je, zda jste nebo nejste schopna zaměstnavatelem udávaného pracovního zařazení. Nesmí tedy uvést důvod, proč nejste schopna tuto práci vykonávat (nesmí tedy uvést diagnózu), pokud by takto lékařské tajemství porušil, může být souzen a v konečném důsledku může být zbaven i práva vykonávat lékařské povolání.

Co to je zdravotní průkaz, kde jej mohu získat a kolik stojí?

Nejspíše máte na mysli tzv. Průkaz pro pracovníka v potravinářství. Je to průkaz, který vydává Váš praktický lékař, nebo lékař závodní preventivní péče Vaší firmy a potvrzuje v něm, že dle dostupných informací nejste nebezpečný svému okolí nakažlivou chorobou a že tedy můžete pracovat s potravinami.. Povinnost jej vlastnit se vztahuje na všechny pracovníky v potravinářství - tedy ve výrobě, skladování i prodeji potravin. Jeho cena je různá podle vyšetření, která musí lékař provést. Dovolil bych si též podotknout, že k vlastnění průkazu patří též pravidelná školení o hygienickém minimu, která musíte absolvovat a o kterých se dělá zápis do zdravotního průkazu - tedy Průkazu pracovníka v potravinářství.

O dovolené chceme jet do Egypta a v cestovní kanceláři nám tvrdili, že nepotřebujeme žádné preventivní očkování. Je to pravda?

Jsou země kam jsou některá očkování povinná a při vstupu do země jsou kontrolována. V případě, že turista nemá příslušné potvrzení (tzv.Mezinárodní očkovací průkaz), není do země vpuštěn. Mezi ně Egypt nepatří, takže žádné očkování není povinné. Přesto bych Vám ale vřele doporučil očkování proti žloutenkám, kterými se člověk může při turistice v zemích s nižší hygienickou úrovní snáze nakazit. Nejvhodnější je asi kombinovaná vakcína proti nejčastějším dvěma typům žloutenky ( A a B). Očkuje se třemi dávkami po měsíci a šesti měsících, další přeočkování je až za 5 let. Pokud Vás tlačí čas, stačí většinou pro dostatek protilátek 1. a 2. očkování s tím, že po návratu se aplikuje 3. dávka. Pokud byste se chtěli pohybovat i v méně přístupných oblastech připadalo by ještě v úvahu užívání léků proti malárii. Tablety se užívají předem, po celou dobu pobytu a ještě krátkou dobu po návratu.

Jak vám může fungovat objednávkový systém, když ve většině ambulancí, které znám, to neexistuje?

Je to prosté. Zvednete telefon a domluvíte se se sestřičkou na hodině, která Vám vyhovuje a ona na základě rozhovoru s Vámi vymezí lékaři přibližný čas, po který se Vám může bezezbytku věnovat. Celý systém je postaven na zkušeném personálu a vysoké profesionalitě. Dosud jsme se nesetkali v tomto ohledu s problémy, které by stály za řeč. Mezi jednotlivými objednanými klienty je samozřejmě ještě časová rezerva.

Tento komfort asi nejvíce ocení klienti zejména o období viróz a chřipek, protože se v čekárně téměř nepotkávají.